Većina zainteresiranih građana dobit će mogućnost priključenja na sanitarnu kanalizaciju

VELI VRH

Nakon što je krajem listopada prošle godine Pragrande d.o.o. započeo s prezentiranjem mogućnosti širenja sekundarne kanalizacijske mreže kroz sufinanciranje iz fondova EU po gradskim mjesnim odborima u kojima postoji potreba i interes za gradnju kanalizacije, zahtjevi građana su obrađeni i proslijeđeni konzultantima radi utvrđivanja parametara isplativosti. Prema prvim informacijama većina zainteresiranih ući će u u […]

Potapanje drugog segmenta podmorskog ispusta

1

3. 12. 2015. godine uspješno je izvršeno potapanje prvog segmenta podmorskog ispusta u dužini od 750 metara. U subotu, 5. 12. 2015. godine u jutarnjim satima dotegliti će se drugi segment cjevovoda iz uvale Paltana u Banjolama na Lungomare. Oko 9 sati započeti će aktivnosti na potapanju na udaljenosti od 750 do 1400 metara od […]

Položene cijevi podmorskog ispusta na Lungomareu

podmorski

U sklopu radova na izgradnji podmorskog ispusta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji su započeli početkom svibnja ove godine, do sada je položena cijev kopnenog dijela podmorskog ispusta, izrađeno je odzračno okno na samoj obali te su završeni iskopi na dijelu uređaja za pročišćavanje Valkane. Nakon turističke sezone radovi su se intenzivirali te su […]