POZIV vlasnicima nekretnina za osnivanje prava služnosti – Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Štinjan

praglogo

Trgovačko društvo PRAGRANDE d.o.o. Pula, kao investitor građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Štinjan – proširenje sekundarne mreže, poziva vlasnike nekretnina navedenih u nastavku da se, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog poziva, jave osobno pravnom referentu u PRAGRANDE d.o.o. na […]

OBAVIJEST

praglogo

Obavještavamo sve gospodarske subjekte  da  od  1. srpnja 2019. godine,  Pragrande d.o.o., kao obveznik provođenja javne nabave, više  neće zaprimati račune, predračune, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-maila. Naime, sukladno odredbi čl. 6. st. 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine 94/2018) javni naručitelj  Pragrande […]

Predradnje za ugradnju podzemnih spremnika za otpad, te priprema za EU projekt odvodnje Aglomeracije Pula Centar

BAGER

Nakon završetka pripremnih radova na lokacijama u Flanatičkoj, Istarskoj i Amfiteatarskoj ulici nastavlja se širenje mreže podzemnih spremnika na lokacijama križanja Akvilejskog prilaza i Kolodvorskoj, te Splitskoj ulici. Ove dvije predviđene lokacije pokrivaju dio korisnika koji obitava u Splitskoj ulici, Akvilejskom prilazu te Ravenskoj ulici. Tim lokacijama gravitira preko 400 obitelji ili gotovo tisuću korisnika. […]

Nastavljaju se aktivnosti s ciljem izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže Pule – Izrađuju se Procjembeni elaborati za područje Štinjana radi utvrđenja naknade za osnivanje služnosti

Za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa te realizacije projekta izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže Pule putem pomoći bespovratnih sredstava EU, izrađuju se Procjembeni elaborati radi utvrđenja naknade za osnivanje služnosti. Postupak se vrši putem Ureda državne uprave i to na osnovu terenskog uviđaja sa stalnim sudskim vještakom graditeljske i gospodarske struke i mjernikom koji identificira nekretninu […]

Prodaja vozila

GOLF

„Prodaje se: 1. VW GOLF 1.6, osobno vozilo, godina proizvodnje 1999, broj šasije: WVWZZZ1JZXB149247, odjavljen s MUP-a, neispravan, po cijeni od min. 8.234,90 kn (uključen PDV). Detaljne informacije se mogu dobiti na tel. broj 099 228 0216.“