Arhiva autora: admin

Bespovratnim sredstvima EU do širenja kanalizacijskog sustava Pule

„EU projekt Pula Centar veoma je složen projekt s jasno određenim hodogramom aktivnosti koje treba poduzeti i na to se do sada intenzivno radilo. Ovim projektom Pula dobiva oko 40 kilometara nove sekundarne kanalizacijske mreže, a prema posljednjim izračunima 1300 novih domaćinstava trebalo bi dobiti novu kanalizaciju. Što se pak tiče ekonomskog aspekta, važno je istaknuti kako će većina sredstava financirati sredstvima Europske unije, odnosno od 70 do 75 posto, potom sredstvima države od 17 do 20 posto, a udio financiranja Grada Pule iznosit će tek od 8 do 10 posto”.
Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva Vlade Republike Hrvatske potrebno je izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda minimalno II stupnja pročišćavanja te dovršiti izgradnju sustava odvodnje uz već izgrađeni obalni kolektor i pripadajuće crpne stanice. To uključuje rješavanje odvodnje područja Pragrande, područja uz stari Šijanski kolektor te rekonstrukciju i sanaciju kanalizacijskog i vodovodnog sustava u užem gradskom središtu, a potrebno je i širenje sekundarne kanalizacijske mreže u dijelovima grada koji danas nemaju kanalizaciju. Obuhvat sustava odvodnje „Pula Centar“ čini uže gradsko središte sa pripadajućim kvartovima te rubna ili prigradska naselja u kojima je moguće širiti mrežu kanalizacije, a to su: Veli Vrh, Padulj, Šijana, Monte Giro, Ilirija, Valdebek, Busoler, Monte Serpo, Valmade, Šikići, Škatari, Jadreški.
Područje mjesnog odbora Štinjan obuhvaćeno je projektom „Pula sjever“ kojim je, pored naselja Štinjan, pokriveno područje Grada Vodnjan i Općine Fažana, a Pragrande d.o.o. u suradnji sa Hrvatskim vodama, Vodovodom Pula d.o.o. i jedinicama lokalne samouprave paralelno provodi aktivnosti na oba projekta.
Osnovni preduvjet za realizaciju projekt „Pula Centar“ je rješavanje svih imovinsko-pravnih odnosa na čemu se prethodnih mjeseci intenzivno radilo, a nakon izrade svih studijskih projekata i planske dokumentacije kao preduvjeta za dobivanje građevinskih dozvola, projekt „Pula Centar“ aplicirat će se prema nadležnim tijelima na odobrenje.

Na linku http://www.pragrande.hr/?cat=12 možete pogledati prezentacije.

1

Grad Pula sufinancirat će pražnjenje septičkih jama najpotrebitijim građanima na području Pule

Posljednjih petnaestak godina usluga pražnjenja sadržaja septičkih jama obavljala se putem privatnih poduzetnika čime se sadržaj nekontrolirano ispuštao u sustave odvodnje Pula Centar i Pula Sjever što je društvu Pragrande d.o.o. stvaralo značajne troškove.
Sukladno direktivi Europske unije dužni smo utvrditi i ukupan broj septičkih jama na području upravljanja kako bi buduće uređaje za pročišćavanje mogli pravilno dimenzionirati te im osigurati pravilan rad. Za utvrđivanje katastra septičkih jama i točnu količinu koja se u sustav ispušta postoji i nalog vodopravne inspekcije. Sukladno zakonu o vodama i financiranju vodnog gospodarstva te odluci o najnižoj ekonomskoj cijeni usluge dužni smo cijenu usluge korigirati i svesti na razinu kako djelatnost ne bi stvarala gubitke.
Zbog promjena poslovnih okolnosti, Pragrande d.o.o. od 11.08.2017. godine korigirat će cijene usluge pražnjenja sadržaja septičkih jama na području kojim upravlja, a to su gradovi Pula i Vodnjan te općine Fažana, Marčana, Barban, Svetvinčenat i Ližnjan.
Nova cijena usluge od 11. kolovoza 2017. godine iznosit će 37,5kn/m3 što za vozilo od 12m3 iznosi 450,00 kuna + PDV. To je iznos cijene po kojoj su privatni poduzetnici do sad vršili uslugu pražnjenja na području grada Pule.
Grad Pula će socijalno najugroženijim kategorijama građana na svom području, odnosno umirovljenicima s najnižim primanjima i onima koji prema Odluci o socijalnoj skrbi ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja, subvencionirati dio troškova vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, u visini od 50 % troškova jednog pražnjenja godišnje cisterne do 12 m3, te će im u konačnici cijena usluge biti nepromijenjena.

20170810_181126[1]

Nastavak radova u Flaciusovoj

Obavještavamo Vas da će se od četvrtka, 23. ožujka pa do subote, 25. ožujka 2017. u vremenu od 22:00 do 06:00 vršiti čišćenje kolektora u Flaciusovoj ulici.
Radovi će se obavljati specijalnim vozilom canalmaster PU895PS, cisternama PU544PV, PU497MB, i kombi kamerom PU274ND.
Mole se građani da poštuju privremenu regulaciju prometa, te da se pridržavaju privremene prometne signalizacije.
Odgovorna osoba za Pragrande d.o.o. je g. Robi Fuart-098/980-5964.

Asfaltiranje prekopa u Ulici Prekomorskih brigada i Medulinskoj cesti

Zbog asfalitranja prekopa u Ulici Prekomorskih brigada danas, 8. studenog u periodu od 22,00 do 03,00 sata ujutro (period od 5 sati) zatvorit će se za sav promet kolnik navedene ulice na dijelu između Medulinske i Prematurske ceste.
Promet će se u navedenom periodu odvijati označenim obilaznim pravcima (Prematnurska cesta – Valdebečki put – Mihovilovićeva ulica – Ulica Monte Magno – Ulica Sv. Felicite – Medulinska cesta). Istodobno će se izvršiti i asfaltiranje prekopa na kolniku Medulinske ceste, pri čemu će se vozila na tom dijelu ceste propuštati naizmjenično.
Riječ je o asfaltiranju prekopa nedavno izgrađenog sustava sanitarne odvodnje na predmetnoj dionici čiji je investitor Pragrande d.o.o..
Zahvaljujemo vozačima na strpljenju i poštivanju privremene regulacije prometa.

medpre

Većina zainteresiranih građana dobit će mogućnost priključenja na sanitarnu kanalizaciju

Nakon što je krajem listopada prošle godine Pragrande d.o.o. započeo s prezentiranjem mogućnosti širenja sekundarne kanalizacijske mreže kroz sufinanciranje iz fondova EU po gradskim mjesnim odborima u kojima postoji potreba i interes za gradnju kanalizacije, zahtjevi građana su obrađeni i proslijeđeni konzultantima radi utvrđivanja parametara isplativosti. Prema prvim informacijama većina zainteresiranih ući će u u kratkoročni investicijski plan projekta i dobiti mogućnost priključenja na sanitarnu kanalizaciju. Naime, projektom “Pula Centar” omogućeno je širenje kanalizacijskog sustava Pule, a obuhvat odvodnje čini uže gradsko središte s pripadajućim kvartovima te rubna ili prigradska naselja u kojima je moguće širiti mrežu kanalizacije, a to su Veli Vrh, Padulj, Šijana, Monte Giro, Ilirija, Valdebek, Busoler, Monte Serpo, Valmade, Šikići, Škatari te Jadreški. Važno je naglasiti kako svaki objekt mora imati ishodovane potrebne dozvole i riješene imovinsko-pravne odnose kako bi cjelokupni projekt bio prihvaćen.
Građani zainteresirani za gradnju infrastrukture u proteklom su razdoblju dostavili svoje zahtjeve i upite za uključenjem u program gradnje sekundarne mreže, a svi su potom obrađeni od strane konzultanata koji će uskoro izraditi novu verziju obuhvata širenja mreže te će se ista prezentirati građanima kroz mjesne odbore. Mjesnim odborima bit će dostavljeni i grafički prikazi nove situacije s projekcijom buduće izgradnje kanalizacije, a putem objave na na web stranici www.pragrande.hr svi zainteresirani moći će utvrditi jesu li su ušli u projekt. Građane koji se žele spojiti na kanalizacijski sustav, svoj zahtjev, prijedlog i ostale pojedinosti koje su važne za projekt još uvijek mogu dostaviti u Pragrande d.o.o. koji je na svojoj službenoj web stranici www.pragrande.hr u rubrici „EU projekt“ omogućio pregled prezentacije i objavio e-mail adresu za pitanja i prijedloge građana euprojekt(at)pragrande.hr. Stručnjaci i konzulatanti koji rade na projektu i dalje će analizirati i obraditi svaki pojedinačni slučaj sa svojim specifičnostima.

VELI VRH