Arhiva autora: admin

Obavijest

Obavještavamo stanovnike naselja Veli Vrh i Valdebeka – Monte Magna da su danas, 03.01.2018. započeli pripremni radovi na izgradnji sanitarne gradske kanalizacije u ulicama:

1. Sponzina –Etapa 1 od kućnog broja 21 do 26 u dužini od 64,50 m,
2. Bačićev prilaz: od kućnog broja 3A do 11 u dužini od 131,50 m.

Mole se stanovnici navedenih ulica da se jave u „Pragrande“ d.o.o., Trg I.istarske brigade 14, 52100 Pula, radi podnošenja zahtjeva za priključenje na gradsku sanitarnu odvodnju (svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 14.30, pauza od 10.00 do 10.30) ili nazovu na broj telefona 052/638-401 ili 638-417 kako bi dobili sve potrebite informacije ili upit poslati na e-mail adresu: prigovori@pragrande.hr. Ujedno molimo stanovnike navedenih i susjednih ulica za strpljenje, te da poštuju privremenu regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova.
Radovi se financiraju u cijelosti iz proračunskih sredstava Grada Pule u ukupnom iznosu od 355.728,70 kn uvećano za PDV. Planirani rok dovršenja radova je 40 kalendarskih dana ukoliko vremenske prilike dozvole.

kanal

Sanitarna odvodnja prati potrebe razvoja grada Pule

U sustav odvodnje grada Pule posljednjih je nekoliko godina investirano više od 150 milijuna kuna unutar kojih je izgrađen i pušten u pogon obalni kolektor i time prvi puta omogućeno da sve fekalne vode grada Pule odlaze na uređaj za pročišćavanje što omogućuje zaštitu Pulskog zaljeva od daljnjih onečišćenja i povratka grada moru. Također sanirani su glavni oborinski kanali grada kao što je dio kanala Pragrande i izgradnja kanala Pragrande – Vadebek, čime se znatno pridonijelo smanjenju plavljenja grada za vrijeme jakih padalina, kao i rješavanje problema širenja neugodnih mirisa. Ukupno je na razini sustava odvodnje fekalne i oborinske kanalizacije uloženo više od 250 milijuna kuna.
Kako bi osigurali daljnji dugoročni razvoj i održivost nastavljamo s ulaganjima u sustav odvodnje grada Pule, prije svega u širenje kanalizacijske mreže te adekvatno održavanje postojećeg sustava. Ulaganja će osigurati građanima Pule visoki standard usluge i primjereno pratiti potrebe razvoja grada. Iz tog razloga od 1. siječnja 2018. godine fiksni dio cijene usluge odvodnje i pročišćavanja za kategoriju stambeni prostor i poslovni korisnici iznosi 10 kuna.

praglogo

Bespovratnim sredstvima EU do širenja kanalizacijskog sustava Pule

„EU projekt Pula Centar veoma je složen projekt s jasno određenim hodogramom aktivnosti koje treba poduzeti i na to se do sada intenzivno radilo. Ovim projektom Pula dobiva oko 40 kilometara nove sekundarne kanalizacijske mreže, a prema posljednjim izračunima 1300 novih domaćinstava trebalo bi dobiti novu kanalizaciju. Što se pak tiče ekonomskog aspekta, važno je istaknuti kako će većina sredstava financirati sredstvima Europske unije, odnosno od 70 do 75 posto, potom sredstvima države od 17 do 20 posto, a udio financiranja Grada Pule iznosit će tek od 8 do 10 posto”.
Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva Vlade Republike Hrvatske potrebno je izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda minimalno II stupnja pročišćavanja te dovršiti izgradnju sustava odvodnje uz već izgrađeni obalni kolektor i pripadajuće crpne stanice. To uključuje rješavanje odvodnje područja Pragrande, područja uz stari Šijanski kolektor te rekonstrukciju i sanaciju kanalizacijskog i vodovodnog sustava u užem gradskom središtu, a potrebno je i širenje sekundarne kanalizacijske mreže u dijelovima grada koji danas nemaju kanalizaciju. Obuhvat sustava odvodnje „Pula Centar“ čini uže gradsko središte sa pripadajućim kvartovima te rubna ili prigradska naselja u kojima je moguće širiti mrežu kanalizacije, a to su: Veli Vrh, Padulj, Šijana, Monte Giro, Ilirija, Valdebek, Busoler, Monte Serpo, Valmade, Šikići, Škatari, Jadreški.
Područje mjesnog odbora Štinjan obuhvaćeno je projektom „Pula sjever“ kojim je, pored naselja Štinjan, pokriveno područje Grada Vodnjan i Općine Fažana, a Pragrande d.o.o. u suradnji sa Hrvatskim vodama, Vodovodom Pula d.o.o. i jedinicama lokalne samouprave paralelno provodi aktivnosti na oba projekta.
Osnovni preduvjet za realizaciju projekt „Pula Centar“ je rješavanje svih imovinsko-pravnih odnosa na čemu se prethodnih mjeseci intenzivno radilo, a nakon izrade svih studijskih projekata i planske dokumentacije kao preduvjeta za dobivanje građevinskih dozvola, projekt „Pula Centar“ aplicirat će se prema nadležnim tijelima na odobrenje.

Na linku http://www.pragrande.hr/?cat=12 možete pogledati prezentacije.

1

Grad Pula sufinancirat će pražnjenje septičkih jama najpotrebitijim građanima na području Pule

Posljednjih petnaestak godina usluga pražnjenja sadržaja septičkih jama obavljala se putem privatnih poduzetnika čime se sadržaj nekontrolirano ispuštao u sustave odvodnje Pula Centar i Pula Sjever što je društvu Pragrande d.o.o. stvaralo značajne troškove.
Sukladno direktivi Europske unije dužni smo utvrditi i ukupan broj septičkih jama na području upravljanja kako bi buduće uređaje za pročišćavanje mogli pravilno dimenzionirati te im osigurati pravilan rad. Za utvrđivanje katastra septičkih jama i točnu količinu koja se u sustav ispušta postoji i nalog vodopravne inspekcije. Sukladno zakonu o vodama i financiranju vodnog gospodarstva te odluci o najnižoj ekonomskoj cijeni usluge dužni smo cijenu usluge korigirati i svesti na razinu kako djelatnost ne bi stvarala gubitke.
Zbog promjena poslovnih okolnosti, Pragrande d.o.o. od 11.08.2017. godine korigirat će cijene usluge pražnjenja sadržaja septičkih jama na području kojim upravlja, a to su gradovi Pula i Vodnjan te općine Fažana, Marčana, Barban, Svetvinčenat i Ližnjan.
Nova cijena usluge od 11. kolovoza 2017. godine iznosit će 37,5kn/m3 što za vozilo od 12m3 iznosi 450,00 kuna + PDV. To je iznos cijene po kojoj su privatni poduzetnici do sad vršili uslugu pražnjenja na području grada Pule.
Grad Pula će socijalno najugroženijim kategorijama građana na svom području, odnosno umirovljenicima s najnižim primanjima i onima koji prema Odluci o socijalnoj skrbi ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja, subvencionirati dio troškova vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, u visini od 50 % troškova jednog pražnjenja godišnje cisterne do 12 m3, te će im u konačnici cijena usluge biti nepromijenjena.

20170810_181126[1]

Nastavak radova u Flaciusovoj

Obavještavamo Vas da će se od četvrtka, 23. ožujka pa do subote, 25. ožujka 2017. u vremenu od 22:00 do 06:00 vršiti čišćenje kolektora u Flaciusovoj ulici.
Radovi će se obavljati specijalnim vozilom canalmaster PU895PS, cisternama PU544PV, PU497MB, i kombi kamerom PU274ND.
Mole se građani da poštuju privremenu regulaciju prometa, te da se pridržavaju privremene prometne signalizacije.
Odgovorna osoba za Pragrande d.o.o. je g. Robi Fuart-098/980-5964.