Arhiva kategorije: Javna nabava

Poveznica

POZIV  ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE JAVNE NABAVE   BR. JN 28/ 17 IZVOĐENJE ASFALTERSKIH  RADOVA NA PODRUČJU GRADA PULE, VODNJANA I OPĆINE FAŽANA

Središnje tijelo za javnu nabavu PULA HERCULANEA d.o.o. Pula

Naručitelj:  PRAGRANDE d.o.o. Pula

Dokumentacija Asfalterski radovi

Poveznica

Nacrt dokumentacije za nabavu “Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u Puli za slijedeće ulice: Bačićev prilaz, Buonarottijeva ulica, ulica Brist – II. Faza”

Obavijest o zamjeni troškovnika

Troškovnik

BBBS IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Evidencijski broj nabave: MV-OS-2/17;   EMV-3/17;  

Sukladno čl. 198. ZJN javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu  usluga  stavlja  nacrt  dokumentacije za nadmetanje  na  prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od  5 (pet)  dana.