Arhiva kategorije: Javna nabava

Usluga izrade dopune projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture dijela aglomeracije Pula centar za sufinanciranje iz fondova EU

Broj nabave:  VV-OS-1/17; broj iz plana nabave ;  EVV-3-17

CPV oznaka: 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja

Sukladno čl. 198. ZJN javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu  usluga  stavlja dokumentaciju za nadmetanje  na  prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od  7 (sedam ) dana.

Nastavi čitati