Arhiva kategorije: Javna nabava

Poveznica

Nacrt dokumentacije za nabavu “Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u Puli za slijedeće ulice: Bačićev prilaz, Buonarottijeva ulica, ulica Brist – II. Faza”

Obavijest o zamjeni troškovnika

Troškovnik

BBBS IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Evidencijski broj nabave: MV-OS-2/17;   EMV-3/17;  

Sukladno čl. 198. ZJN javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu  usluga  stavlja  nacrt  dokumentacije za nadmetanje  na  prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od  5 (pet)  dana.

 

Usluga izrade dopune projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture dijela aglomeracije Pula centar za sufinanciranje iz fondova EU

Broj nabave:  VV-OS-1/17; broj iz plana nabave ;  EVV-3-17

CPV oznaka: 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja

Sukladno čl. 198. ZJN javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu  usluga  stavlja dokumentaciju za nadmetanje  na  prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od  7 (sedam ) dana.

Nastavi čitati