Mjecečni arhivi: Prosinac 2015

Potapanje drugog segmenta podmorskog ispusta

3. 12. 2015. godine uspješno je izvršeno potapanje prvog segmenta podmorskog ispusta u dužini od 750 metara. U subotu, 5. 12. 2015. godine u jutarnjim satima dotegliti će se drugi segment cjevovoda iz uvale Paltana u Banjolama na Lungomare. Oko 9 sati započeti će aktivnosti na potapanju na udaljenosti od 750 do 1400 metara od obale, dok će se sa obale započeti sa betoniranjem prvog segmenta podmorskog ispusta. Novi podmorski ispust je promjera 630 mm, a sastoji se od kopnenog i podmorskog dijela te je ukupne duljine 1,6 km. Morski dio trase pruža se od obale 1,4 km u smjeru jugozapada, slijedeći prirodni pad morskog dna sve do kraja ispusta, na dubini od 37 m ispod razine mora. Ispust se gradi u sklopu Jadranskog projekta II, izvođač radova je splitski Pomgrad, a vrijednost radova iznosi oko 5 mil. kuna.
Napomena: Obzirom da se radi o zahtjevnim radovima ovisnima o vremenskim uvjetima na moru (magla, vjetar,valovi, morske struje) može doći do pomaka u terminu.

1

Položene cijevi podmorskog ispusta na Lungomareu

U sklopu radova na izgradnji podmorskog ispusta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji su započeli početkom svibnja ove godine, do sada je položena cijev kopnenog dijela podmorskog ispusta, izrađeno je odzračno okno na samoj obali te su završeni iskopi na dijelu uređaja za pročišćavanje Valkane. Nakon turističke sezone radovi su se intenzivirali te su izvršeni iskopi na samoj plaži i priprema podmorske dionice u svrhu polaganja cjevovoda.
Danas je započela prva od dviju faza potapanja podmorskog ispusta. Cijevi koje su spajane u segmente u uvali Paltana u Banjolama, dotegljene su remorkerima na lokaciju potapanja. Prvi segment od 750 metara dotegljen je na Lungomare u jutarnjim satima te se izvršilo potapanje. Nakon potapanja prvog segmenta, započet će pripreme za potapanje drugog segmenta koje će se izvršiti u narednim danima. Novi podmorski ispust je promjera 630 mm, a sastoji se od kopnenog i podmorskog dijela te je ukupne duljine 1,6 kilometara. Morski dio trase pruža se od obale 1,4 kilometara u smjeru jugozapada, slijedeći prirodni pad morskog dna sve do kraja ispusta, na dubini od 37 metara ispod razine mora. Ispust se gradi u sklopu Jadranskog projekta II, izvođač radova je splitski Pomgrad, a vrijednost radova je oko 5 milijuna kuna.

podmorski