Mjecečni arhivi: Kolovoz 2017

Usluga izrade dopune projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture dijela aglomeracije Pula centar za sufinanciranje iz fondova EU

Broj nabave:  VV-OS-1/17; broj iz plana nabave ;  EVV-3-17

CPV oznaka: 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja

Sukladno čl. 198. ZJN javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu  usluga  stavlja dokumentaciju za nadmetanje  na  prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od  7 (sedam ) dana.

Nastavi čitati

Grad Pula sufinancirat će pražnjenje septičkih jama najpotrebitijim građanima na području Pule

Posljednjih petnaestak godina usluga pražnjenja sadržaja septičkih jama obavljala se putem privatnih poduzetnika čime se sadržaj nekontrolirano ispuštao u sustave odvodnje Pula Centar i Pula Sjever što je društvu Pragrande d.o.o. stvaralo značajne troškove.
Sukladno direktivi Europske unije dužni smo utvrditi i ukupan broj septičkih jama na području upravljanja kako bi buduće uređaje za pročišćavanje mogli pravilno dimenzionirati te im osigurati pravilan rad. Za utvrđivanje katastra septičkih jama i točnu količinu koja se u sustav ispušta postoji i nalog vodopravne inspekcije. Sukladno zakonu o vodama i financiranju vodnog gospodarstva te odluci o najnižoj ekonomskoj cijeni usluge dužni smo cijenu usluge korigirati i svesti na razinu kako djelatnost ne bi stvarala gubitke.
Zbog promjena poslovnih okolnosti, Pragrande d.o.o. od 11.08.2017. godine korigirat će cijene usluge pražnjenja sadržaja septičkih jama na području kojim upravlja, a to su gradovi Pula i Vodnjan te općine Fažana, Marčana, Barban, Svetvinčenat i Ližnjan.
Nova cijena usluge od 11. kolovoza 2017. godine iznosit će 37,5kn/m3 što za vozilo od 12m3 iznosi 450,00 kuna + PDV. To je iznos cijene po kojoj su privatni poduzetnici do sad vršili uslugu pražnjenja na području grada Pule.
Grad Pula će socijalno najugroženijim kategorijama građana na svom području, odnosno umirovljenicima s najnižim primanjima i onima koji prema Odluci o socijalnoj skrbi ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja, subvencionirati dio troškova vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, u visini od 50 % troškova jednog pražnjenja godišnje cisterne do 12 m3, te će im u konačnici cijena usluge biti nepromijenjena.

20170810_181126[1]