Grad Pula sufinancirat će pražnjenje septičkih jama najpotrebitijim građanima na području Pule

Posljednjih petnaestak godina usluga pražnjenja sadržaja septičkih jama obavljala se putem privatnih poduzetnika čime se sadržaj nekontrolirano ispuštao u sustave odvodnje Pula Centar i Pula Sjever što je društvu Pragrande d.o.o. stvaralo značajne troškove.
Sukladno direktivi Europske unije dužni smo utvrditi i ukupan broj septičkih jama na području upravljanja kako bi buduće uređaje za pročišćavanje mogli pravilno dimenzionirati te im osigurati pravilan rad. Za utvrđivanje katastra septičkih jama i točnu količinu koja se u sustav ispušta postoji i nalog vodopravne inspekcije. Sukladno zakonu o vodama i financiranju vodnog gospodarstva te odluci o najnižoj ekonomskoj cijeni usluge dužni smo cijenu usluge korigirati i svesti na razinu kako djelatnost ne bi stvarala gubitke.
Zbog promjena poslovnih okolnosti, Pragrande d.o.o. od 11.08.2017. godine korigirat će cijene usluge pražnjenja sadržaja septičkih jama na području kojim upravlja, a to su gradovi Pula i Vodnjan te općine Fažana, Marčana, Barban, Svetvinčenat i Ližnjan.
Nova cijena usluge od 11. kolovoza 2017. godine iznosit će 37,5kn/m3 što za vozilo od 12m3 iznosi 450,00 kuna + PDV. To je iznos cijene po kojoj su privatni poduzetnici do sad vršili uslugu pražnjenja na području grada Pule.
Grad Pula će socijalno najugroženijim kategorijama građana na svom području, odnosno umirovljenicima s najnižim primanjima i onima koji prema Odluci o socijalnoj skrbi ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja, subvencionirati dio troškova vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, u visini od 50 % troškova jednog pražnjenja godišnje cisterne do 12 m3, te će im u konačnici cijena usluge biti nepromijenjena.

20170810_181126[1]