Kontakti

Djelatnost Kanalizacija

Kontakti

  • Adresa:Trg I istarske brigade 14
  • Tel: 052 638400
  • Faks: 052 500 031
  • E-mail: robi.fuart@pragrande.hr
  • Rukovoditelj kanalizacije: Robi Fuart, dipl. ing. proizv.

Tehnička priprema


Izdavanje tehničkih uvjeta, izdavanje suglasnosti na projekte, suglasnosti za priključenje, uvjerenja za tehnički pregled objekata.

RADNO VRIJEME SA STRANKAMA

Ponedjeljak – petak  7.30-14.30 (dnevna pauza od 10.00 – 10.30)

  • Tel: 052 638 423
  • Faks: 052 500 031

Usluge


Pražnjenje septičkih jama, odčepljivanje kanalizacije kanal-masterom, snimanje cjevovoda

Hitne intervencije

  • Tel: 052 543 061
  • Mob: 099/540-9039

 

Eu projekt

Izrada projektne dokumentacije i studija za aplikaciju na EU fondove