slider slider
Jeste li znali da je naša voda jedna od najboljih u Europi?
Sačuvajmo zdravu i pitku vodu za generacije koje dolaze!

Obavijesti i novosti

Pragrande d.o.o.

Poduzeće Pragrande d.o.o. osnovano je 2013. godine u cilju pružanja usluga javne odvodnje. Djelatnost javne odvodnje obuhvaća skupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode ili iznimno u podzemne vode, obradu mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu odvodnju te upravljanje tim građevinama.

Upravljanje predstavlja redovito održavanje funkcionalne ispravnosti građevina za javnu odvodnju uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, donošenje općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, planiranje razvoja i drugi poslovi radi osiguranja stanja trajne funkcionalne sposobnosti građevina za javnu odvodnju.

Visoke standarde održavanja sustava za odvodnju otpadne vode moguće je postići sustavnim ulaganjem u opremljenost, ali i uz stručnost i marljivost savjesnih radnika.

Pragrande d.o.o.