slider slider
Jeste li znali da je naša voda jedna od najboljih u Europi?
Sačuvajmo zdravu i pitku vodu za generacije koje dolaze!

Obavijesti i novosti

Vodovod Pula d.o.o. (ex Pragrande d.o.o.)

Poduzeće Pragrande d.o.o. osnovano je 2013. godine u cilju pružanja usluga javne odvodnje. Djelatnost javne odvodnje obuhvaća skupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode ili iznimno u podzemne vode, obradu mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu odvodnju te upravljanje tim građevinama.

Upravljanje predstavlja redovito održavanje funkcionalne ispravnosti građevina za javnu odvodnju uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, donošenje općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, planiranje razvoja i drugi poslovi radi osiguranja stanja trajne funkcionalne sposobnosti građevina za javnu odvodnju.

Dana 03. travnja 2023. godine sklopljen ugovor o pripajanju između VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, kao društva preuzimatelja i PRAGRANDE d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje kao pripojenog društva, a koji su skupštine oba društva potvrdile na svojim sjednicama održanim dana 21. travnja 2023. godine.

Svrha pripajanja je ekonomske prirode s obzirom na srodnost djelatnosti dvaju društava odnosno racionalizacija i optimizacija poslovanja te pojednostavljen sustav izvješćivanja.

Nakon izvršenog upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, dana 31. svibnja 2023. godine pripojeno društvo PRAGRANDE d.o.o. prestalo je postojati, a sva imovina, prava i obveze su prenesene na sveopćeg pravnog slijednika - VODOVOD PULA d.o.o., sve sukladno odredbama Zakona trgovačkim društvima.

Vodovod Pula d.o.o. (ex Pragrande d.o.o.)