EU PROJEKT

Objave vezane uz EU projekt

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Izvođenje radova na proširenju i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije PULA SJEVER Evidencijski broj nabave: VV-2/19

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Nabava radova „Projektiranje i izgradnja UPOV-a“ u okviru Projekta „Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji PULA SJEVER“ Evidencijski broj nabave: VV-O-4/19

EU PROJEKT PULA SJEVER

Projekt Poboljšanja sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever (skraćeno EU projekt Pula sjever) uključuje ulaganja u sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na širem području koje teritorijalno obuhvaća područje...

Više informacija

Imate pitanje? Potrebna vam je pomoć?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u svezi naših usluga, slobodno nam se obratite!