EU PROJEKT

Objave vezane uz EU projekt

EU PROJEKT PULA SJEVER

Projekt Poboljšanja sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever (skraćeno EU projekt Pula sjever) uključuje ulaganja u sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na širem području koje teritorijalno obuhvaća područje grada Pule (naselje Štinjan), grada Vodnjana (naselje Galižana, Barbariga, Peroj) te Općine Fažana.

Projekt ima za cilj unaprjeđenje u području vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kao i spajanje dodatnog stanovništva na javni sustav odvodnje.

Projekt sufinacira Europska unija iz kohezijskog fonda.

Projekt financiraju:

70% kohezijski fond EU
20% Republika Hrvatska
10% jedinice lokalne samouprave

Ciljevi projekta:

Izgradnja odgovarajuće infrastrukture za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.
Smanjenje emisija u vode iz komunalnih izvora zagađivanja.
Izgradnja cjevovoda u dužini 11.400 m na sustavu vodoopskrbe.
Izgradnja novih kanalizacijskih kanala u dužini 25.800 m (uključujući podmorski ispust u dužini 2.460 m), 4 kom crpnih stanica
Rekonstrukcija magistralnih kanalizacijskih kanala u dužini 13.150 m i 4 kom crpnih stanica na sustavu odvodnje otpadnih voda.
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (II. stupanj pročišćavanja s kapacitetom 42.000 ES).
Smanjenje vodnih gubitaka
Povećanje priključenosti na sustav odvodnje iz postojećih 84% na 94%

Status projekata po naseljima:

Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe na području naselja:

Barbariga
Ishođena Lokacijska dozvola
U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa113
2526 m kanalizacije
Planirani broj novopriključenih kućanstava:133
Ulice: Ulica Betiga
Sustav odvodnje naselja Barbariga – karta

Peroj
 Ishođena Lokacijska dozvola
  U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa
 799 m kanalizacije
  Planirani broj novopriključenih kućanstava: 35
 UPOV Peroj – 42.000 ekvivalent stanovnika sa 2.460 m podmorskog ispusta
Ulice:  Ulica Peroj
Sustav odvodnje naselja Peroj – karta

Vodnjan
Ishođena Lokacijska dozvola
U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa
800 m kanalizacije i jedna crpna stanica, rekonstrukcija kanala u Trgovačkoj ulici zajedno sa vodoopskrbom
Broj novopriključenih kućanstava: 66
Ulice: Ul. 1. Maja, ul. Antonia Smeraglie, ul. Bartolomea Biasoletta
Sustav odvodnje naselja Vodnjan – karta

Fažana
Ishođena Lokacijska dozvola
Riješeni imovinsko – pravni odnosi
Rekonstrukcija crpnih stanica
Rekonstrukcija stare jezgre bez kopanja
Rekonstrukcija ul. Pineta
Rekonstrukcija sustava odvodnje Fažana i okolica – karta

Galižana
Ishođena Lokacijska dozvola
U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa
750 m kanalizacije
Broj novopriključenih kućanstava: 199
Ulice: Monteci, ul. sv. Silvestra, ul. Veli vrh, ul. Sigari, ul. San Zusto, Fažanska ul., Puljska cesta
Sustav odvodnje naselja Galižana – karta

Štinjan
Ishođena Lokacijska dozvola
U tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa
400 m kanalizacije sa tri crpne stanice
Broj novopriključenih kućanstava: 277
Ulice: Put za kanalić, ul. Lungera, ul. Baližerka, ul. Varoš, Štinjanska cesta, Fažanska cesta, ul. Šurida, prilaz Plazina, Prilaz Runci, Turulska ulica, ul. Kašćuni
 Štinjan proširenje mreže – karta

Rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe:

11 km magistralni kanalizacijski kolektora Štinjan -Valbandon – Fažana – Peroj
Grad Vodnjan – 800 m kanalizacijski i vodoopskrbni cjevovod u Trgovačkoj ulici
Vodoopskrbni cjevovod Pinezići – Vodnjan duljine 10,3 km, Vodosprema „Pinezići“

U sklopu projekta Pula sjever izgraditi će se novi Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Peroj II. stupnja pročišćavanja sa podmorskim ispustom.

Partneri na projektu su Pragrande d.o.o., Vodovod Pula d.o.o., Grad Vodnjan, Grad Pula i Općina Fažana.

Na projektu su provedene sljedeće aktivnosti:

Izrađena studijska i okolišna dokumentacija
Izrađeni Idejni i Glavni projekti vodoopskrbe i kanalizacije – ishođene sve lokacijske dozvole
U toku je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa – oko 570 privatnih i javnih čestica, 40% riješeno za sve ostalo su pokrenuti postupci

Naredne aktivnosti su:

Ishođenje građevinskih dozvola
Izrada konačne natječajne dokumentacije za izvođenje radova

Imate pitanje? Potrebna vam je pomoć?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u svezi naših usluga, slobodno nam se obratite!