JAVNA NABAVA

Dokumentacija vezana uz javnu nabavu

Nabava opreme Frekvencijski pretvarač 160kW / 400V

Predmet nabave: Stručni nadzor nad „Izgradnjom sanitarne odvodnje u ulici Prekomorskih brigada 6 i 8 u gradu Puli“.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za PRJN-11/21

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za PRJN-12/21

Imate pitanje? Potrebna vam je pomoć?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u svezi naših usluga, slobodno nam se obratite!