JAVNA NABAVA

Dokumentacija vezana uz javnu nabavu

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE za nabavu usluga revizije financijskih izvješća Evidencijski br. PRJN-11/22

NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Evidencijski broj nabave: VV-O-2/22

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Usluge nadzora nad projektiranjem i izvođenjem radova „Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji PULA SJEVER“ Evidencijski broj nabave: EVV-O-3/22

DOKUMENTACIJA O NABAVI za projekt sufinanciran od EU POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE TE SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U AGLOMERACIJI PULA SJEVER PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA I PROBNI RAD UPOV-a PEROJ Evidencijski broj javne nabave: EVV-O-2/22

Imate pitanje? Potrebna vam je pomoć?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u svezi naših usluga, slobodno nam se obratite!