JAVNA NABAVA

Dokumentacija vezana uz javnu nabavu

Dokumentacija o postupku nabave radova na izgradnji i probnom radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Monumenti s dovodnim kolektorima..

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI I PROBNOM RADU UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV) MONUMENTI SA DOVODNIM KOLEKTORIMA Evidencijski broj nabave: MV-O-2/20

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave PRJN-6/20 Nabava guma za osobna i teretna vozila te radne strojeve

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE PO GRUPAMA (4) EV. BR.: PRJN – 6/20 NABAVA GUMA ZA OSOBNA I TERETNA VOZILA TE RADNE STROJEVE

Imate pitanje? Potrebna vam je pomoć?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u svezi naših usluga, slobodno nam se obratite!