JAVNA NABAVA

Dokumentacija vezana uz javnu nabavu

Dokumentacija o prethodnom savjetovanju UPOV Monumenti

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Izvođenje radova na proširenju i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije PULA SJEVER Evidencijski broj nabave: VV-2/19

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Nabava radova „Projektiranje i izgradnja UPOV-a“ u okviru Projekta „Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji PULA SJEVER“ Evidencijski broj nabave: VV-O-4/19

DOKUMENTACIJA O NABAVI USLUGA ZBRINJAVANJA OTPADA IZ SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA Evidencijski broj javne nabave: MV-O-1/20

Imate pitanje? Potrebna vam je pomoć?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u svezi naših usluga, slobodno nam se obratite!