JAVNA NABAVA

Dokumentacija vezana uz javnu nabavu

Plan nabave Pragrande doo za 2020.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - kameni agregat

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - asfalterski radovi

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE EV. BR.: PRJN – 16/19 FRAKCIJE KAMENIH AGREGATA

Imate pitanje? Potrebna vam je pomoć?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u svezi naših usluga, slobodno nam se obratite!