Kontaktirajte nas

Stojimo vam na raspolaganju

Informacije

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Obavještavaju se potrošači – korisnici usluga javne odvodnje, da svoje pisane prigovore vezane za pruženu uslugu, sukladno odredbi čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14), mogu podnijeti na sljedeće načine:

1. U poslovnim prostorijama Vodovod Pula d.o.o., na adresi Radićeva 9, HR-52100 Pula, 52100 Pula, te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak prigovora

2. Putem pošte na adresu: Vodovod Pula d.o.o., Radićeva 9, HR-52100 Pula

3. Putem telefaksa na broj (052) 211 554

4. Putem elektroničke pošte na e-mail adresu: prigovori@pragrande.hr

Radno vrijeme sa strankama
Ponedjeljak - petak: 07.30-14.30 (dnevna pauza od 10.00 – 10.30)

Rukovoditelj kanalizacije: Davor Batel
E: davor.batel@vodovod-pula.hr

Hitne intervencije
T: 052 638 418
M: 099 540 9039
T: 052 529 964

Usluge
Pražnjenje septičkih jama, odčepljivanje kanalizacije kanal-masterom, snimanje cjevovoda
T1: 052 638 446
T2: 052 529 964
F: 052 500 031
E: iris.mendica@vodovod-pula.hr

Tehnička priprema
Izdavanje tehničkih uvjeta, izdavanje suglasnosti na projekte, suglasnosti za priključenje, uvjerenja za tehnički pregled objekata.
T1: 052 638 418
T2: 052 529 932
F: 052 500 031
E: viktoria.l.pamic@vodovod-pula.hr

Eu projekt
Izrada projektne dokumentacije i studija za aplikaciju na EU fondove
T: 052 638 420
F: 052 500 031
E: euprojekt@pragrande.hr

Financije
T: 052 638 421
F: 052 500 031
E: daniela.usic@vodovod-pula.hr