NOVOSTI

Novosti i objave vezana uz naše poduzeće

Obavijest korisnicima usluga

Trgovačko društvo Pragrande d.o.o za obavljanje djelatnosti javne odvodnje donijelo je novu Odluku o cijeni vodne usluge javne odvodnja, koja će se primjenjivati od 01. travnja 2023. godine.

Pragrande d.o.o. pruža uslugu skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda na području gradova Pule i Vodnjana, te općina Fažana i Medulin (u naselju Pješčana uvala) te broji 30 564 korisnika domaćinstava i 3 422 poslovna korisnika.

Cijena usluge javne odvodnje povećava se zbog povećanja cijena najznačajnijih troškova, a to su opskrba električnom energijom, voda, troškovi goriva, zbrinjavanje otpadnog mulja i troškova osoblja.

Cjenik vodnih usluga javne odvodnje ima posebno iskazane cijene usluge odvodnje otpadnih voda i cijena usluge pročišćavanja otpadnih voda, s time da se cijene sastoje od fiksnog i varijabilnog dijela.

Dok je fiksni dio cijene ostao nepromijenjen, osnovna varijabilna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda, kao i osnovna varijabilna cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda povećane su svaka za 0,03318 EUR po m3 utrošene vode korisnika sustava odvodnje za kategorije stambenih i poslovnih korisnika dok kod socijalno ugroženih građana osnovna varijabilna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda, kao i osnovna varijabilna cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda povećane su ukupno za 0,03929 EUR bez PDV-a (što za mjesečnu potrošnju od 10 m3 vode iznosi ukupno 0,3929 EUR-a bez PDV-a).

Obzirom da se predloženom novom cijenom mijenja varijabilni dio cijene skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, a koji je sastavnica cjenika vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih sabirnih jama (do 10 km udaljenosti sa dužinom cijevi do 20 m) mijenja se i cjenik istog u tom dijelu usluge.

Sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva i načela pod kojima se pružaju vodne usluge, a to su učinkovitost, ekonomičnost i svrhovitost, osiguranje održivog razvitka i stalnog povećanja kakvoće vodnih usluga te trajno osiguranje održavanja komunalnih vodnih građevina u stanju funkcionalne sposobnosti, nužno je da cijena vodnih usluga mora osigurati puni povrat troškova od vodnih usluga, osim troškova gradnje komunalnih vodnih građevina.

Prema novoj Odluci o cijeni vodne usluge javne odvodnje, Pragrande d.o.o. i dalje ima najpovoljniju cijenu usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda u Istri, te svrstava se u društva s najnižom cijenom usluge u Hrvatskoj.

Imate pitanje? Potrebna vam je pomoć?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u svezi naših usluga, slobodno nam se obratite!