NOVOSTI

Novosti i objave vezana uz naše poduzeće

OBAVIJEST O HAVARIJI C.S. VALBANDON - AVVISO DI AVARIA DELLA S.P. VALBANDON

VODOVOD PULA obavještava stanovnike na području OPĆINA FAŽANA:

Na području aglomeracije Pula Sjever došlo je do kvara crpne stanice Valbandon u jutarnjim satima 29.06.2023 zbog prekida električne energije uslijed čega je došlo do ispuštanja otpadnih voda u more putem havarijskog ispusta crpne stanice. Preventivno je zatvorena plaža u blizini C.S. Valbandon te je o svemu obavješten Državni inspektorat i Zavod za javno zdravstvo Istarske Županije koje je izvršilo uzorkovanje mora. Djelatnici  Vodovoda Pula d.o.o. otklonili su kvar te postavili znakove obavjesti privremene zabrane kupanja na području lučice Valbandon.

VODOVOD PULA informa i residenti nella zona del COMUNE DI FASANA: Nell'area dell'agglomerato di Pola Nord, la stazione di pompaggio di Valbandon si è guastata nelle ore mattutine del 29/06/2023 a causa di un'interruzione di corrente, che ha comportato lo scarico di acque reflue in mare tramite la presa di emergenza della stazione di pompaggio . La spiaggia nei pressi di C.S. Valbandon è chiusa per precauzione. E avvisato l'Ispettorato di Stato e l'Istituto di sanità pubblica della Regione istriana, che hanno effettuato il campionamento di mare, I dipendenti di Vodovod Pula d.o.o. hanno riparato il malfunzionamento e hanno affisso cartelli che annunciano un divieto temporaneo di balneazione nell'area del porto di Valbandon.

Imate pitanje? Potrebna vam je pomoć?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u svezi naših usluga, slobodno nam se obratite!