NOVOSTI

Novosti i objave vezana uz naše poduzeće

POZIV vlasnicima nekretnina za osnivanje prava služnosti – Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Štinjan

Trgovačko društvo PRAGRANDE d.o.o. Pula, kao investitor građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Štinjan – proširenje sekundarne mreže, poziva vlasnike nekretnina navedenih u nastavku da se, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog poziva, jave osobno pravnom referentu u PRAGRANDE d.o.o. na adresi Pula, Trg I istarske brigade 14, uz prethodnu najavu na brojeve telefona 052/638-447 ili 0993886481 svakog radnog dana od 7,30 do 14,00 sati, radi dogovora oko sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi na tim nekretninama i isplate naknade za osnivanje prava služnosti i za eventualnu štetu na kulturama.

Naknada se plaća odmah po zaključenju ugovora o služnosti, a u iznosu utvrđenom procjembenim elaboratom ovlaštenog stalnog sudskog vještaka graditeljske struke te nalazom i mišljenjem ovlaštenog stalnog sudskog vještaka gospodarske struke, koji su izrađeni u postupku osiguranja dokaza provedenom putem Ureda državne uprave u Istarskoj županiji.

Navedeni procjembeni elaborati vještaka graditeljske struke te nalazi i mišljenja vještaka gospodarske struke, vlasnicima predmetnih nekretnina bit će dostavljeni od strane Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, međutim vlasnici se mogu i prije zaprimanja navedenih procjena javiti u Pragrande d.o.o. te izvršiti uvid u iste, kao i u trasu namjeravanog zahvata.

Preuzmite poziv OVDJE

Imate pitanje? Potrebna vam je pomoć?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u svezi naših usluga, slobodno nam se obratite!