NOVOSTI

Novosti i objave vezana uz naše poduzeće

Predradnje za ugradnju podzemnih spremnika za otpad, te priprema za EU projekt odvodnje Aglomeracije Pula Centar

Nakon završetka pripremnih radova na lokacijama u Flanatičkoj, Istarskoj i Amfiteatarskoj ulici nastavlja se širenje mreže podzemnih spremnika na lokacijama križanja Akvilejskog prilaza i Kolodvorskoj, te Splitskoj ulici. Ove dvije predviđene lokacije pokrivaju dio korisnika koji obitava u Splitskoj ulici, Akvilejskom prilazu te Ravenskoj ulici. Tim lokacijama gravitira preko 400 obitelji ili gotovo tisuću korisnika. Lokacije podzemnih spremnika dogovorene su u suradnji sa konzervatorskim odjelom za što su ishođeni i prethodni uvjeti te sa gradom Pula. Tijekom radova vršiti će se i arheološki nadzor.

Taj dio grada preći će na korištenje podzemnih spremnika zaduženjem elektronskih kartica koji će omogućiti plaćanje po količini kao i mogućnost odvajanja korisnih sirovina. S obzirom na veliki broj korisnika na svakoj lokaciji biti će postavljeno ukupno 5 podzemnih posuda i to dvije za komunalni otpad od 5m3, po jedna od 5m3 za plastiku i papir te posuda od 3m3 za staklo.

Na navedenom području nalaze se transportni kanalizacijski kolektor iz smjera Velog vrha te Šijanski kolektor. Naime, 140 godina star Šijanski kolektor u Splitskoj ulici zidane je zasvođene konstrukcije građen u nasipnom dijelu terena i pod utjecajem je mora. Kroz EU projekt aglomeracije Pula Centar predviđena je potpuna rekonstrukcija kolektora ulicom 43. Istarske divizije od autobusnog kolodvora do ispusta u more, što će znatno povećati kapacitet za vrijeme oborina. Jednako stanje tla je i uz transportni kolektor u Kolodvorskoj ulici.

Tokom idućeg tjedna u Splitskoj i Kolodvorskoj ulici izvršiti će se ojačanje temeljnog tla kojim se postižu statički povoljna svojstva postupkom mlaznog injektiranja. Stabilizacija tla omogućiti sigurne i nesmetane građevinske radove na ugradnji podzemnih spremnika. Pored navedenog, osigurati će se potrebni pokazatelji i preduvjeti projektantima za izradu glavnog projekta rekonstrukcije Šijanskog kolektora za koji je u tijeku ishođenje lokacijske dozvole.

Po završetku ove faze radova područje će biti dovedeno u prvobitno stanje. Druga faza radova u vidu iskopa i postavljanja podzemnih spremnika izvršiti će se nakon turističke sezone. Osim navedenih lokacija podzemni spremnici postaviti će se i u okružju Amfiteatra i to u Škaljerovoj ulici, Ozad Arene te Flavijevskoj ulici za što su spremnici već nabavljeni. Također u planu je postavljanje podzemnih spremnika kod Fine te u blizini trga Portarata. Ovime bi uži gradski centar u potpunosti bio pokriven mrežom podzemnih spremnika.

Također u narednom periodu na dvije lokacije u Voltićevoj ulici i prilazu Monte Kapeleta postaviti će se polu podzemni spremnici sa otpad omjerom. Dio je to plana pokrivanja dijelova grada gdje postoji velika koncentracija korisnika na malom prostoru što iziskuje veliki broj posuda na malom prostoru kao i učestala pražnjenja.

Imate pitanje? Potrebna vam je pomoć?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u svezi naših usluga, slobodno nam se obratite!