NOVOSTI

Novosti i objave vezana uz naše poduzeće

Dinamika radova u sklopu projekta „Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe unutar Grada Pule na području naselja Veli vrh – Šijana“

Nakon uvođenja izvođača u posao 5.06.2023. radovi na izgradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe se intenziviraju.

Do dana 16.08.2023. izgrađeno je više od 1000m kanala.

Radovi su se proširili na više lokacija unutar obuhvata projekta, te se izvode istovremeno, kako bi se poštivala dinamika predviđena... Više informacija

Dinamika radova u sklopu projekta „Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe unutar Grada Pule na području naselja Veli vrh – Šijana“.

Izvođač radova je uveden u posao 5.06.2023., kad je počelo obilježavanje trase i piljenje asfalta na trasi iskopa glavnog kanala GK-1.

Do današnjeg dana izvedeno je cca 190m kanala, s pripadajućim pripremama za priključke na obuhvatu trase.

Radovi se trenutno izvode s dvije građevinske ekipe na trasi Bunarske... Više informacija

OBAVIJEST O HAVARIJI C.S. VALBANDON - AVVISO DI AVARIA DELLA S.P. VALBANDON

VODOVOD PULA obavještava stanovnike na području OPĆINA FAŽANA:

Na području aglomeracije Pula Sjever došlo je do kvara crpne stanice Valbandon u jutarnjim satima 29.06.2023 zbog prekida električne energije uslijed čega je došlo do ispuštanja otpadnih voda u more putem havarijskog ispusta crpne stanice. Preventivno je... Više informacija

Obavijest korisnicima usluga

OBAVIJEST O PRIPAJANJU

 

Obavještavamo javnost da je dana 03. travnja 2023. godine sklopljen ugovor o pripajanju između VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, kao društva preuzimatelja i PRAGRANDE d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje kao pripojenog društva, a koji su skupštine oba dru... Više informacija

Imate pitanje? Potrebna vam je pomoć?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u svezi naših usluga, slobodno nam se obratite!